Pintar Ana

In 2018 she graduated with honors at the Faculty of Administration and received the Prešeren Award for her bachelor thesis. She is currently pursuing a Master’s Degree in Business Informatics (EF UL), where she also completed a study exchange in Sweden. Throughout her student journey she was committed to involving herself in many extracurricular activities and gaining hands-on experiences as a student employee. By leading Student Organization and being member of Student Council, Faculty bodies and Student Parliament, she made a big step in her personal and business development. Student job that shaped her career the most was a 2,5-year journey she had in multinational company Bisnode, where she worked as a digital marketing assistant. Curiosity, grit and positive attitude most reflect her as an individual. Critical thinking, wisdom and the ability to make constructive feedback are qualities she values the most in people. She enjoys reading good books, gaining new knowledge and meeting like-minded people. Hiking and being in nature is also one of her favorite way of spending spare time. Core focuses of interest include corporate entrepreneurship, innovation management, corporate engagement models with start-ups and digitalization of business models. That is why her research visit will take place in Canada at Queen’s University, where she will work with prof. Nuša Fain, who is specialized in entrepreneurship and innovation management.

SLOVENIAN
V letu 2018 je na Fakulteti za upravo diplomirala z odliko in za diplomsko delo prejela Prešernovo nagrado. Trenutno nadaljuje z izobraževanjem na magistrskem programu Poslovna informatika (EF UL), kjer je opravila tudi študijsko izmenjavo na Švedskem. Tekom študija je bila vseskozi aktivna na številnih obštudijskih področjih in s študentskim delom pridobila veliko praktične izkušenj. Vodenje Študentske organizacije FU UL, članstvo v Študentskem svetu FU UL, poslanski mandat v Študentskem parlamentu ŠOU LJ, tutorstvo in ostale prostovoljna udejstvovanja, so bila velika odskočna deska v njenem osebnem in poslovnem razvoju. Prav tako tudi študentka dela, od teh jo je najbolj zaznamovalo obdobje v mednarodni korporaciji Bisnode, kjer je izkušnje pridobivala na oddelku digitalnega marketinga. Radovednost, predanost in pozitivna naravnanost so lastnosti, ki najbolj odražajo njeno osebnost. Pri ljudeh najbolj ceni kritično presojanje, modro razmišljanje in zmožnost podajanja konstruktivne kritike. Osrečujejo jo dobre knjige, nenehno učenje, nove priložnosti in povezovanje z isto-mislečimi. Rada preživlja čas v naravi in obožuje hojo v hribe. Njena zanimanja segajo na področja podjetniških funkcij v korporacijah, inovacij, korporativnih modelov sodelovanja z zagonskimi podjetji in digitalizacije poslovnih modelov, zato bo raziskovalni obisk opravila v Kanadi na Queen’s University, pri prof. Nuši Fain, ki je specializirana na področju podjetništva in management inovacij.

Categories: