Suhadolnik Aljaž

Aljaž Suhadolnik is a graduate student of Management on School of Economics and Business (Faculty of Economics), at the University of Ljubljana. He received his Bachelor’s degree in Business and Economics with specialization in Entrepereneurship. In order to gain additional knowledge, he did course work in Logistics, Finance, Strategy and Business Communication.

Aljaž possesses extensive international experiences from multiple academic systems around the world. During his undergraduate studies he spent three semesters abroad as an exchange student. He was enrolled in Hochschule Worms, Germany as a student of Management. At Hong Kong Polytechnic University, China, he was enrolled in the Faculty of Business, Logistics and Maritime Studies. At Sapienza Università di Roma, Italy, he attended Facoltà di Economia, department of Mangement. Furthermore, as a prominent student he received scholarship from Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) to attend Universität Bremen, Germany, where he improved his knowledge of German language.

He is currently an exchange student on Yonsei University, Seoul, South Korea in Graduate School of Business, Global MBA program. Recently he was chosen to represent his University and Faculty for one semester at the University of Wollongong, Sydney Business School, Australia. In case he isn’t finished with his studies, he will attend his last confirmed international semester at Tongji University, School of Economics and Management, Shanghai, China.

Aljaž has multiple experiences working in related business operations. He has two years of work experience as CEO of a small family owned company.

As an authentic and proud Slovene, Aljaž loves to mountaineer and ski in the Slovenian Alps whenever he is at home. He adores Slovenian cuisine and truly believes that it is the best in the world. Aljaž is a green energy enthusiast with some practical experiences of the topic related to mechanical engineering. Whenever he finds additional free time, he tries to deepen his knowledge of European, Slovenian and his ancestor’s history, which is his second passion besides business and economics.

Aljaž will spend the ASEF summer, writing his master thesis with Prof. dr. Matevž Raškovič at the Victoria University of Wellington, New Zealand.

SLOVENIAN
Aljaž Suhadolnik je podiplomski študent Managementa na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Diplomiral je iz poslovnih in ekonomskih ved na smeri Podjetništvo. Z namenom pridobitve dodatnega znanja je dodatno opravil še izpite iz Logistike, Financ, Strateškega managementa in Poslovnega komuniciranja.

Aljaž Suhadolnik ima obsežne mednarodne izkušnje iz akademskih sistemov s celotnega sveta. V času dodiplomskega študija je opravil tri semestre v tujini kot gostujoči študent. Kot študent Managementa je bil tako vpisan na Hochschule Worms v Nemčiji. Na Hongkong Polytechnic University je bil vpisan na Faculty of Business, Logistics and Maritime Studies. V Italiji na univerzi Sapienza Università di Roma je obiskoval Facoltà di Economia, oddelek za Management. Poleg tega je kot obetajoči študent prejel štipendijo s strani Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) za obisk Universität Bremen v Nemčiji, kjer je izboljšal svoje znanje nemškega jezika.

V okviru svojega podiplomskega študija, Aljaž Suhadolnik trenutno kot gostujoči študent študira na Global MBA programu, ki je del Yonsei University Graduate School of Business v Seulu, Južni Koreji. Pred kratkim je bil na razpisu Univerze v Ljubljani izbran, da bo svojo univerzo kot gostujoči študent zastopal v Avstraliji na University of Wollongong, Sydney Business School. V primeru, da ne bo že predčasno zaključil študija pa se bo odpravil še na zadnjo potrjeno mednarodno izkušnjo, na Kitajskem, v Šanghaj na Tongji University, School of Economics and Management.

Aljaž ima dve leti delovnih izkušenj iz položaja direktorja v družinskem podjetju. Pred tem se je preizkusil še na drugih položajih, povezanih s podjetništvom.

Ko je v Sloveniji, se Aljaž kot ponosen Slovenec ljubiteljsko ukvarja z gorništvom, pohodništvom in smučanjem v Slovenskih Alpah. Obožuje slovenske jedi in hkrati trdi, da je slovenska kulinarika najboljša na svetu. Aljaž je navdušenec nad stvarmi, ki so povezane z ekologijo in zeleno energijo. Iz tematike ima tudi nekaj praktičnih izkušenj, ki se navezujejo na področje strojništva. Kadarkoli najde dodaten prosti čas se poskuša poglobiti v raziskovanje evropske in slovenske zgodovine ter zgodovine svojih prednikov. To je poleg ekonomije njegova druga strast.

Aljaž bo ASEF poletje preživel na Novi Zelandiji, kjer bo magistrsko nalogo pisal pri prof. dr. Matevžu Raškoviču na Victoria University of Wellington.

Categories: