PRIJAVE SE PONOVNO ODPREJO JESENI 2022.

O štipendijskem programu ASEF

Štipendijski program Ameriško-slovenske izobraževalne fundacije je enoletni program, ki mladim omogoča 10-tedenski delovni/raziskovalni obisk na univerzi, podjetju ali raziskovalnem inštitutu na področju svojega študijskega/strokovnega znanja. Namen štipendijskega programa je dati nadarjenim mladim s slovenskimi koreninami dati priložnost za profesionalno rast, hkrati pa priložnost spoznati Slovenijo, njen jezik in kulturo.

Poleg tega se štipendisti ASEF med obiskom vključujejo v dejavnosti, ki jih organizira Društvo štipendistov ASEF, vključno z raziskovalnimi projekti in sodelovanjem z drugimi štipendisti, sodelujejo na dogodkih, ki jih organizira ASEF, delavnicah vodenja in kariernega razvoja ter se udeležujejo rednih javnih predavanj in drugih dogodkov, ki jih organizira ASEF. Poleg tega se pričakuje, da bodo ASEF Fellowi prispevali k družbi in dajali nazaj skupnosti pod vodstvom in pod ASEF mentorstvom.

V prvem letu..

Štipendisti bodo sodelovali s slovenskimi profesorji, mentorji v najboljših slovenskih podjetjih in na univerzah pri raziskovalnem projektu in sodelovali z drugimi člani profesorjeve raziskovalne skupine ter drugimi študenti na univerzi ali podjetju. Hkrati bo študent sodeloval tudi s Slovenci in slovenskimi skupnostmi ter se udeležil dogodkov, ki jih organizira ASEF.

Štipendisti ASEF gradijo trajne odnose med ASEF in akademskimi ustanovami v ZDA, Kanadi, Veliki Britaniji, Avstriji, na Danskem, v Avstraliji in na Novi Zelandiji. V treh letih štipendisti postanejo polnopravni člani ASEF Skupnosti štipendistov >
“ASEF štipendija je odprla vrata za nove priložnosti v moji akademski karieri: vrnila sem se na Stanford kot podoktorska raziskovalka računalništva in na koncu me je pripeljal do položaja na Univerzi Harvard z možnostjo, da postanem profesorica.”
Dr. Marinka Žitnik, štipendistka ASEF v letu 2014
”Imela sem priložnost dokončati raziskave na področju, ki sem ga že dolgo želela raziskovati, se povezati z drugimi enako mislečimi posamezniki, obiskati svoje sorodnike, potovati po državi in se spoprijateljiti z mladimi Slovenci v Ljubljani. Zelo sem hvaležna, da sem doživela tako neverjetno izkušnjo, in upam, da bodo te veščine, lekcije in povezave, ki sem jih vzpostavila v Sloveniji, še naprej vplivale na mojo prihodnost. ”
Ana Vombergar, štipendistka ASEF v letu 2020

Kandidat
Štipendisti ASEF
10-tedenski obisk v Sloveniji
Delo z ASEF Profesorjem
1. leto
ASEF Aktivnosti
vsa 3 leta
ASEF Alumni
V drugem in tretjem letu..

Štipendisti ASEF se bodo udeležili vseh dogodkov, ki jih organizira ASEF, služili slovenski skupnosti, sodelovali v promocijskih aktivnostih ASEF, pomagali pri oglaševanju štipendijskih programov ASEF in delovali kot vrstniški mentorji prihajajočim štipendistom, tako da jim bodo pomagali spoznati kulturo države in institucije gostiteljice. Štipendisti se zelo spodbuja k dejavnostim, vključno z raziskovalnimi projekti in sodelovanjem z drugimi štipendisti, profesorji in raziskovalnimi skupinami v mreži ASEF, delavnicami za vodenje in razvoj kariere, komunikacijskim usposabljanjem in inštruiranjem.

Poleg tega se štipendisti spodbujajo, da nadaljujejo svoje raziskovalno delo s svojimi profesorji gostitelji in oblikujejo sodelovanje z drugimi štipendisti ASEF. Štipendistom bodo potencialno na voljo dodatna sredstva za kritje stroškov takšnega sodelovanja, kot je predstavitev raziskav na mednarodnih konferencah.

Upravičenost

Prijave so odprte za redne študente z dobrim ugledom na akreditiranem visokošolskem zavodu. Prijave so na voljo tako slovenskim študentom kot tudi drugim študentom s slovenskimi koreninami (na primer živijo v Italiji, Avstriji, Argentini, ZDA, Kanadi, Avstraliji, …). Tipičen prijavitelj je dodiplomski, magistrski ali doktorski študent.

Stroški

Štipendijski program ASEF nudi štipendistom celovito podporo, ki jim omogoča, da se osredotočijo na svoje raziskave na vrhunskih svetovnih univerzah. ASEF bo skupaj z štipendisti sodeloval pri pridobivanju sredstev, tako da bodo v prvem letu pokriti vsi stroški raziskovalnega obiska (letalske karte, hrana, prenočišče itd.).

Sodelujoče institucije

Seznam profesorjev in raziskovalnih skupin, ki so članice mreže ASEF, je dostopen tukaj (za podrobnosti o raziskovalnih področjih kliknite tukaj). Vsak od profesorjev ima prosta mesta za sprejem enega ali dveh študentov v svojo raziskovalno skupino. Prijavitelje zelo spodbujamo, da si preberejo več o profesorjih in preučijo njihove raziskave ter publikacije.

Izbirni kriteriji

Kandidati so izbrani na podlagi izjemnih sposobnosti, izvirnosti in iznajdljivosti ter morajo imeti najvišje intelektualne dosežke. Kandidati bodo opravili razgovor s štipendisti ASEF s iz prejšnjega leta, profesorji ASEF pa bodo pregledali raziskovalni načrt, izjavo o poslanstvu in priporočila, predstavljena v vsaki prijavi. Nazadnje bo znanstveni svetovalni odbor ASEF dal težo tudi številnim nesnovnim stvarem, vključno z razlago ciljev Fundacije. Odbor razvrsti kandidate, upravni odbor pa nato poda končno odobritev. Izbrani prejmejo triletno štipendijo.

Kako se prijaviti
Obrazec za prijavo (izpolni se med spletno oddajo vloge)
Življenjepis s poudarkom na vaših raziskavah
Prepisi vaših opravljenih tečajev
Izjava o raziskavah
Izjava o raziskavah (ne več kot 2 strani)
Izjava o raziskavi je vaša priložnost, da personalizirate svojo prijavo. Pri sestavi izjave je pomembno, da obravnavate vpliv, ki ga bo imel vaš obisk na vaše akademske, poklicne in osebne cilje. Prav tako morate obravnavati vpliv, ki bi ga prejemanje štipendisti ASEF imelo na vaše doseganje teh ciljev. Nekaj ključnih točk, ki jih morate upoštevati:
Motivacija: Zakaj želite raziskati v tujini in kateri dejavniki so vas pripeljali do te odločitve? Kaj pričakujete od tega in kakšen pričakujete, da bo vpliv vaših izkušenj v tujini? Kaj vas je sprva navdihnilo, da ste želeli raziskati prav to področje/raziskovalno skupino?
Prejšnje delovno/raziskovalne izkušnje: Navedite in opišite svoj projekt/raziskovalno delo za tečaje, sodelovanje v raziskovalnih projektih, laboratorijsko delo na vašem oddelku, vaše neodvisno raziskovanje, ustrezne izkušnje poletnega pripravništva itd. Tukaj je cilj, da opišete svoje izkušnje, zaradi katerih ocenjujete, da ste najboljši možni kandidat za profesorjev raziskovalni laboratorij in vam bo omogočil ploden in produktiven raziskovalni obisk.
Splošni projekt/področje, na katerem bi radi delali: Splošen predlog projekta ali ideja za vašo nalogo/disertacijo, na kateri želite delati med obiskom, in kako je to povezano z raziskavami profesorja, na katerega se prijavljate. Opišite projekt ali idejo in utemeljite, zakaj se vam zdi zanimiva. Vključite seznam znanstvenih referenc, povezanih z vašim raziskovalnim področjem.
Izjava o poslanstvu
Izjava o poslanstvu (1 stran)
Izjava o poslanstvu mora vsebovati kratek povzetek vaših trenutnih in predlaganih prispevkov ASEF skupnosti. Ti prispevki bi morali biti usklajeni z osnovnimi vrednotami ASEFa, ki so akademska odličnost, oblikovanje značaja in predanost (za podrobnosti glejte FAQ). Spodbujamo vas, da omenite vse vaše pretekle ali sedanje aktivnosti, ki prispevajo k rasti družbe in spodbujajo napredek v poslu, politiki in neprofitnih organizacijah (npr. prostovoljno delo v neprofitnih organizacijah, sodelovanje v terenskih dejavnostih, vodenje akademskih/inženirskih klubov ali študentske organizacije, organiziranje poletnih šol za nadarjene mlade in poučevanje otrok). Primeri vaših prihodnjih (načrtovanih) prispevkov ASEFu kot štipendisti ASEF so lahko:
Pomoč naslednji generacije Junior Fellowsa v Sloveniji prek programa za prijatelje, kjer jih poučuješ o izkušnjah, ki si jih imel na izmenjavi v Sloveniji, in jim pomagaš prebroditi 10 tednov v Sloveniji.
Organiziranje javne predstavitve svojih izkušenj obiska slovenske skupnosti v vašem domačem kraju.
Organiziranje javne predstavitve o štipendijah ASEF za leto 2022.
Dve referenčni pismi / priporočila
Two reference letters
Pisma morajo jasno opisati prispevek prijavitelja k raziskovalnim projektom, v katerih je sodeloval/a.
Pisma morajo napisati vodje / svetovalci / učitelji preteklih raziskovalnih projektov, poletnih pripravništev ali diplomskega dela.
Referenčna pisma mora avtor referenčnih pisem predložiti ob predložitvi reference.
ČE IMATE VPRAŠANJA O PROGRAMU ALI POSTOPKU PRIJAVE, NAM PIŠITE NA INFO@ASEF.NET.

Najpogostejša vprašanja

Kateri so pomembni datumi?

Razpis se odpre jeseni 2021. Prvi rok za prijavo je 15. november 2021. Prijave, prejete do 15. novembra 2021, bodo pregledane takoj po izteku roka. Po tem datumu bodo prijave redno obravnavane do 10. decembra 2021. Končne odločitve bodo sprejete do 15. januarja 2022.

Kdaj bo raziskovalni obisk?

Točen čas raziskovalnega obiska je prilagodljiv in se bo razpravljal s posebno raziskovalno skupino in profesorjem. Na splošno večina obiskov običajno poteka poleti (od junija do septembra), razen nekaterih izjem. Pomembno je, da se morajo obiski končati v koledarskem letu 2022.

Kaj pa, če na omejitve potovanj zaradi COVID-19 ne bom mogel na 10-tedenski raziskovalni obisk v tujino?

V primeru zapletov bo ASEF individualno sodeloval z mlajšimi štipendisti, da bi poskušal omogočiti 10-tedenski raziskovalni obisk.

Ali študenti potrebujejo vizume?

Slovenija je država članica EU in članica schengenskega območja. Vizum je torej odvisen od državljanstva študenta. Na splošno pri potovanju v Slovenijo vizum ni potreben za bivanje do 3 mesece. Več informacij je lahko tukaj. Študenti pa morajo imeti zdravstveno zavarovanje za potovanje.

Kako bodo pokriti stroški raziskovalnega obiska?

ASEF bo skupaj s štipendisti sodeloval pri določanju virov financiranja, ki bodo pomagali pokriti vse stroške raziskovalnega obiska: letalske vozovnice, stanovanja in življenjske stroške. Če je le mogoče, bodo študentje bivali pri slovenski družini in nato delali s profesorjem ali mentorjem na univerzi ali podjetju. V drugih primerih vam bo ASEF pomagal najti nastanitev.

Kakšen je postopek pregleda prijave?

Kandidati so izbrani na podlagi izjemnih sposobnosti, izvirnosti in iznajdljivosti ter morajo biti najvišjega intelektualnega dosežka. Kandidati bodo opravili razgovor s sodelavci ASEF iz prejšnjega leta in potencialnimi profesorji in mentorji ASEF. Profesorji in mentorji ASEF bodo pregledali raziskovalni načrt, izjavo o poslanstvu in priporočila, predstavljena v vsaki prijavi. Nazadnje bo znanstveni svetovalni odbor ASEF dal težo tudi številnim nesnovnim stvarem, vključno z razlago ciljev Fundacije. Odbor razvrsti kandidate, upravni odbor pa nato poda končno odobritev.

Kakšne so odgovornosti in obveznosti Junior Fellowa do ASEFa?

Štipendisti ASEF so za tri leta imenovani v Društvo štipendistov ASEF. V tem času naj bi se redno udeleževali vseh družabnih dogodkov, javnih predavanj in drugih dogodkov, ki jih organizira ASEF. Poleg tega štipendisti sodelujejo v promocijskih dejavnostih ASEF, pomagajo pri oglaševanju programov štipendij ASEF in delujejo kot enakovredni mentorji prihajajočim štipendistom, tako da jim pomagajo spoznati kulturo svoje države gostiteljice. Štipendiste zelo spodbujamo k vključevanju v dejavnosti, vključno z raziskovalnimi projekti in sodelovanjem z drugimi mlajšimi štipendisti, profesorji in raziskovalnimi skupinami v mreži ASEF, delavnice za vodenje in razvoj kariere, komunikacijskim usposabljanjem in inštruiranjem.

Ali se lahko prijavijo redno zaposleni študenti (npr. Doktorski študenti s statusom mladih raziskovalcev)?

Da, lahko se prijavijo tudi zaposleni študenti.

O Sloveniji

Slovenija ima odličen ugled za študij v Evropi. Dom številnih kultur, jezikov in tradicij je Slovenija majhna in zelo varna država s približno 2 milijoni prebivalcev. Glavno mesto Ljubljana je največje mesto v državi s približno 300.000 prebivalci, reka Ljubljanica pa jo prereže na sredini. Za kolesarje in tekače so na obeh straneh reke dolge urejene poti. Za razliko od mnogih svetovnih mest se lahko ponoči počutimo varno, če hodimo sami. Izkušnja v Sloveniji bo študentom ponudila odlično priložnost, da odkrijejo svoje družinske korenine. Študenti lahko izkoristijo središče Slovenije za raziskovanje drugih evropskih držav. Ker je del schengenskega območja, je potovanje na Madžarsko, v Avstrijo, Italijo in druge preprosto prehod meje. Vizum ni potreben. Dunaj je približno 150 milj severno, Budimpešta 200 milj severovzhodno, Benetke 230 milj jugozahodno in Zagreb 75 milj južno. Slovenija je gorska država s tradicijo smučanja in gosti smučarska tekmovanja svetovnega pokala. Za konec lahko rečemo, da so življenjski stroški in študij v Sloveniji dostopni.

Če želite izvedeti več o Sloveniji, obiščite naslednjo stran.

Kje lahko izvem več o obisku Slovenije in izkušnjah preteklih štipendistov ASEF?

Če želite izvedeti več, sledite tej povezavi.

Kaj so temeljne vrednote ASEF?

Temeljne vrednote ASEF so akademska odličnost, oblikovanje karakterja in predanost delu. ASEF se zavzema za te temeljne vrednote, ki nas vodijo pri izvajanju našega poslanstva in uresničevanju naše vizije.

  • Akademska odličnost: Iščemo brezkompromisen standard odličnosti pri poučevanju, učenju, ustvarjalnosti in štipendiranju znotraj in med disciplinami.
  • Oblikovanje karakterjev: želimo oblikovati celotno osebo: moške in ženske, ki jih odlikuje intelektualna strogost, moralni značaj, krepitev skupnosti in sposobnost sprejemanja etičnih odločitev.
  • Predanost delu: Prizadevamo si oblikovati globalne državljane, ki se zavzemajo za dobrobit človeštva in prispevajo k intelektualni, gospodarski, verski in kulturni vitalnosti družbe, tako da služijo tistim z najmanjšim dostopom do oblasti in privilegijev, da bi spodbudili razcvet vseh.
Kaj je Društvo štipendistov ASEF?

Prosimo, kliknite na naslednjo povezavo, če želite izvedeti več o Društvu štipendistov ASEF, njegovem programu in dejavnostih ter izjavi o idealih za nove člane društva.

V sodelovanju z