Raziskovanje v tujini

Kogoj Lena

Lena Kogoj trenutno zaključuje dodiplomski študij Biokemije na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani. V naslednjih mesecih bo sodelovala s Kemijskim inštitutom, kjer bo v okviru svoje diplomske naloge raziskovala vlogo RNA v brezmembranskih organelih. Področje njenega študija, ki jo najbolj navdušuje, je molekularna biologija. Veselje do tega področja je dobila po

Anžur Lana Nastja

Lana Nastja Anžur je študentka doktorskega študija Varstvo okolja ter raziskovalka v Laboratoriju za dediščinsko znanost, oboje na Univerzi v Ljubljani. Pred tem je zaključila študij arheologije in prava, na Venice International University pa je opravila specializacijski študijski program Economics, Management and Digital Technologies applied to Cultural Heritage. V okviru  doktorske raziskave se ukvarja z

Žavbi Juš

Juš Žavbi je doštudiral iz MSci Neurosceince na University of Nottingham. V sklopu študija je opravljal placement na Nacionalnem Inštitutu Biologije v Sloveniji, kjer je delal na mikrookolju glioblastoma. Za magistrsko nalogo je sodeloval na raziskavah shizofrenije na podganskem modelu. Po študiju se je zaposlil na Fiziološkem inštitutu v Pragi, kjer je raziskoval vlogo mikrotubuliv

Koren Jerneja

Jerneja Koren je študentka MSci študijskega programa imunologija in farmakologija na Univerzi v Aberdeenu na severovzhodu Škotske. Trenutno dela na zaključnem raziskovalnem projektu v Centru za diabetes in kardiovaskularna obolenja na Inštitutu za medicinske znanosti, v okviru katerega preiskuje vlogo encima fosfataze PTP1B v kronični inflamaciji povezani s prekomerno telesno težo. Pridobljeno znanje pomembno prispeva

Birk Jernej

Jernej je študent tretjega letnika kemije na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani. Tekom osnovne in srednje šole je aktivno sodeloval na kulturnih prireditvah, atletskih tekmovanjih in različnih tekmovanjih iz znanja. Raziskovalni obisk na področju organske sinteze bo opravil pod mentorstvom profesorja Davida Šarlaha v Illinoisu. Skozi študijska leta je razvil strast do

Godejša Jaka

Jaka Godejša obiskuje magistrski študijski program turizma na Univerzi na Primorskem, Fakulteti za turistične študije – Turistica v Portorožu. Diplomiral je pod mentorstvom dr. Dejana Križaja iz uporabe nezamenljivih žetonov (NFT) na prireditvah. V sklopu pisanja naloge je organiziral prvo večerjo v Sloveniji, za katero so gosti rezervacijo opravili z nakupom NFT-ja preko blockchain omrežja.

Puhar Gregor

Gregor je magistrski študent kemije na Univerzi v Ljubljani, kjer je zaključil tudi podiplomski študij. V praktičnem delu magistrske naloge, ki ga je opravljal na Umeå University, je raziskoval kinetiko reakcij med živim srebrom in različnimi organskimi ligandi. Tam je tekom enoletne Erasmus+ izmenjave pridobil tudi magisterij znanosti. Poleg študija je praktične izkušnje iz raziskovanja

Odra Raščan Ema

Ema Odra Raščan je doktorska kandidatka ameriških študij na Univerzi v Ljubljani. Pred tem je zaključila magistrski študij na Diplomatische Akademie Wien, kjer je v magistrskem delu primerjala pomorski varnostni strategiji EU in ZDA. Njena raziskovalna naravnanost je razvidna iz njenih objav, v katerih obravnava različne teme, od geopolitike do evropskih zadev. Poleg akademskega dela

Škerlep Domen

Domen je trenutno dodiplomski študent aero-vesoljskega inženirstva na Delft University of Technology. V okviru svojega programa, je tudi že zaključil semester iz astrofizike na Univerzi Queensland v Avstraliji. Med svojim izobraževanjem je Domen napisal znanstveni članek, ki je bil objavljen v matematični reviji Matrika. Trenutno raziskuje aerodinamične in akustične lastnosti deljenih propeler pogonov v okviru