Generacija 2022

Donik Žiga

Žiga je mladi raziskovalec in doktorski študent na Fakulteti za strojništvo Univerze v Mariboru. Deluje na področju konstruiranja celičnih struktur in numeričnih strukturnih analiz trdnin, kjer s pomočjo računalniških simulacij ugotavlja, kako se strukture odzivajo na zunanje obremenitve. V okviru doktorskega študija se ukvarja z razvojem personaliziranih žilnih opornic iz biorazgradljivih materialov, ki bi olajšale

Klemenčič Timotej

Timotej Klemenčič študira robotiko na drugi stopnji Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Področja, ki ga najbolj zanimajo, so vodenje robotov, načrtovanje robotskih prijemal in roboti v stiku s človekom. V Laboratoriju za robotiko sodeluje pri organizaciji dogodka Dnevi industrijske robotike in pomaga kot demonstrator na vajah. Na njegov raziskovalnem obisku se odpravlja h profesorju

Jerončič Tadej

Tadej je študent zadnjega letnika veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani. V zadnjih letih ga je raziskovalno začelo zanimati predvsem področje onkologije. V preteklem letu je pričel z raziskovalno nalogo, s katero skuša ugotoviti napovedno vrednost nekaterih tumorskih markerjev pri živalih, zdravljenih z metronomsko kemoterapijo. Hvaležen je za priložnost, da se bo med poletjem lahko pridružil

Oblak Sara

Sara trenutno obiskuje prvi letnik magistrskega programa računalništvo in matematika na Univerzi v Ljubljani. V letu 2021 je zaključila svoj dodiplomski študij z zagovorom diplomske naloge, v kateri je z uporabo strojnega učenja razvila detektor zlorab v telekomunikacijskem omrežju z več milijoni naročnikov. Prav tako je med dodiplomskim študijem sodelovala v razvoju rešitve za zakonsko

Dijak Nuša

Nuša Dijak je magistrska študentka na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer študira poučevanje na področju likovne pedagogike. Tudi diplomirala je na omenjeni fakulteti. Tekom njenega študija je sodelovala v petmesečni Erasmus izmenjavi na Politehniškem inštitutu v Portu na Portugalskem. Njeno raziskovanje do sedaj je temeljilo na iluziji v slikarstvu, kjer je raziskovala vzpostavitev iluzije

Dominko Kobilica Natan

Natan je dodiplomski študent fizike na Fakulteti za Matematiko in Fiziko v Ljubljani. V tem študijskem letu se namesto predavanjem posveča raziskovanju in potovanju. Raziskovalni obisk bo izvedel pri prof. dr. Uroš Seljaku iz UC Berkeley v Kaliforniji. Lotil se bo proučevanja Isingovega modela, znana tema v statistični fiziki. V preteklosti je Natan izkušnje nabral

Turkanović Nastja

Nastja je študentka dodiplomskega študija biologije na biotehniški fakulteti, Univerze v Ljubljani. Trenutno obiskuje tretji letnik študija. V zadnjem letu dodiplomskega študija bo pomagala na katedri za biokemijo. Delo raziskovalne skupine za biokemijo je osredotočeno na strukturo in delovanje beljakovin ali drugih snovi, ki se vežejo na biološke in umetne lipidne membrane ali določene receptorje

Kodrič Meta

Meta Kodrič je magistrska študentka Biokemije na ljubljanski Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo, kjer je tudi diplomirala. Navdušuje se nad področjem imunologije, kar je tudi razlog, da je med absolventskim letom izvedla raziskovalno prakso na Univerzi v Helsinkih, kjer se je ukvarjala z imunoterapijo raka z adeno-onkolitičnimi virusi ter s pripravo izboljšanih adenovirusnih cepiv

Škerlep Matej

Matej je trenutno magistrski študent financ na London School of Economics (LSE). Pred tem je diplomiral iz finančne matematike na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. Poleg formalnega izobraževanja, je Matej napisal tudi tri znanstvene članke, objavljene v Bančnem vestniku in matematični reviji Matrika. Leta 2020 je z ekipo zmagal na tekmovanju Innovative