Generacija 2018

Ikica Barbara

Barbara je doktorska študentka matematike na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, ki deluje na področju evolucijske teorije iger, ki se uporablja za razvijanje grafov. Po raziskovalnem obisku na ETH Zürich, kjer se je osredotočila na modeliranje širjenja novic, je zelo navdušena nad priložnostjo obiskati prof. Jureta Leskovca na univerzi Stanford. Poleg raziskovanja

Kmecl Peter

Peter Kmecl je študent dodiplomskega študija Elektrotehnike na Univerzi v Ljubljani. Njegovi posebni interesi so robotika, avtomatizacija in vgrajeni sistemi. Potem ko je kot hobi razvil enostavnejše naloge pri izdelavi in programiranju naprav, že kot študent dela v Laboratoriju za meroslovje in kakovost Fakultete, kjer sodeluje pri številnih projektih, predvsem pri izdelavi optičnih magnetometrov za

Nemac Kristjan

Kristjan Nemac je mladi raziskovalec v Znanstveno-raziskovalnem centru Koper in dr. študent Univerze na Primorskem. Diplomiral in magistriral je iz sociologije kulture na Univerzi v Ljubljani. V svojem dr. diplomske naloge preučuje učinke globalizacije na lokalne skupnosti, s poudarkom na vključevanju pristanišča v globalno konkurenco in lokalno okolje. To poletje bo preživel pri prof. Nives

Rus Marko

Marko je dodiplomski študent računalništva in matematike na Univerzi v Ljubljani. Njegovi raziskovalni interesi so algoritmi, podatkovne strukture in globoko učenje. To poletje bo sodeloval s prof. Dawn Song na kalifornijski univerzi Berkeley. Marko v prostem času dela v Laboratoriju za umetno inteligenco na Institutu Jožef Stefan. Marko je bil v preteklosti del projekta PKP

Marinčič Matevž

Matevž Marinčič je študent druge stopnje fizike na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. Njegovo glavno raziskovalno zanimanje je fizika mehke snovi, zlasti aktivne snovi, fotonski kristali in metamateriali. Delal je pri raziskovalnem projektu o holesteričnih mikrolaserjih s tekočimi kristali. Svoje navdušenje nad fiziko rad deli tudi z drugimi z mentorstvom, sodelovanjem na

Sotosek Anja

Anja dela kot asistentka na Katedri za protetično stomatologijo na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani. V času študija je sodelovala pri raziskovalni nalogi iz parodontologije, ki ji je prinesla Prešernovo nagrado Medicinske fakultete za raziskovalne dosežke ter se udeležila različnih mednarodnih kongresov in delavnic. Po diplomi iz stomatologije in opravljenem pripravništvu je praktične izkušnje pridobivala

Žust Lojze

Lojze Žust je dodiplomski študent Računalništva in informatike na Univerzi v Ljubljani. Navdušen je nad strojnim učenjem in računalniškim vidom in trenutno končuje diplomsko nalogo o analizi slik z uporabo globokega učenja. Lojze je sodeloval pri več raziskovalnih projektih umetne inteligence na univerzi in v oddelku za raziskave in razvoj zdravstvenega podjetja Marand. Navdušen je

Smolkovič Aleks

Aleks Smolkovič je doma iz Lendave. Diplomiral in magistriral iz fizike je na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. Med študijem se je razvil izredno zanimanje za področje fizike visokih energij. Znanje, pridobljeno na fakulteti, je dopolnil s poletno prakso na Oddelku za teoretično fiziko Instituta Jožef Stefan ter z obiskovanjem specializiranih šol

Razpotnik Rok

Rok Razpotnik je dr. študentka Biomedicine na Biokemijskem inštitutu Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani. Njegova raziskava se osredotoča na raziskovanje vloge nekodirajočih RNA, zlasti krožnih RNA, pri hepatocelularnem karcinomu. Diplomiral in magisterij iz biokemije je zaključil na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani, kjer je prejel tudi priznanje za znanstvene dosežke in