Nemac Kristjan

Kristjan Nemac je mladi raziskovalec v Znanstveno-raziskovalnem centru Koper in dr. študent Univerze na Primorskem. Diplomiral in magistriral je iz sociologije kulture na Univerzi v Ljubljani. V svojem dr. diplomske naloge preučuje učinke globalizacije na lokalne skupnosti, s poudarkom na vključevanju pristanišča v globalno konkurenco in lokalno okolje. To poletje bo preživel pri prof. Nives Dolšak na Univerzi Washington, Seattle. Obisk mu bo omogočil analizo in primerjavo dveh različnih kulturnih in političnih realnosti ter odzivov pristanišč Koper in Seattle na globalizacijske procese.

Aktivno je sodeloval v različnih organizacijah, v katerih je kritično analiziral sodobno družbo in iskal rešitve za družbene spremembe. Sodelovanje z raziskovalno skupino na področju okoljske politike mu bo omogočilo boljše razumevanje strategij trajnostnega razvoja, ki zagovarjajo celostni družbeni razvoj lokalnih skupnosti.

Categories: