Vizovisek Matej

Matej je študiral kemijo na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani in študij končal leta 2009. Nato je doktoriral pri prof. Borisa Turka na Institutu Jožef Stefan in doktoriral leta 2014. Trenutno Matej dela kot znanstveni asistent, njegovo glavno raziskovalno področje je proteomika, ki jo pogosto združuje s klasično biokemijo. Med doktorskim študijem je pridobil napredna tehnična znanja na področju proteomike, ki temelji na masni spektrometriji visoke ločljivosti, in vodil razvoj novih proteomskih pristopov za kemično označevanje proteaznih N-koncev, ki so omogočili identifikacijo proteaznih substratov in ustrezno cepitev strani. Matej se je ukvarjal tudi z razvojem in validacijo SMART fluorescentnih sond za cisteinske proteaze, ki so jih razvijali v projektu LIVIMODE (FP7). To poletje bo Matej imel odlično priložnost razširiti svoje znanje in sodelovanje s prof. Sali na UCSF, kjer se bo osredotočil zlasti na bioinformatične pristope za raziskovanje in obdelavo velikih proteomskih podatkovnih nizov, da bi zagotovil bolj integrativen vpogled v različne molekularne akterje na področju zdravja in bolezni.

Categories: