Travnik Kaja

Kaja Travnik bo delala s profesorjem Petrom Verovškom na univerzi Harvard. Študirala je pravo kot dodiplomski študij na Evropski pravni fakulteti. Nadaljevala je študij in postala magistrica prava na Evropski pravni fakulteti. Kajo je vedno zanimalo evropsko pravo, funkcija Evropske unije in človekove pravice. Študij je nadgradila s certifikatom Jean Monnet, ki ji je omogočil globlje razumevanje delovanja Evropske unije, njene zgodovine in znanja o najpomembnejših zadevah Evropskega sodišča in Evropskega sodišča za človekove pravice. Kaja je bila del številnih poletnih šol in konferenc v tujini. Delala je za Evropsko komisijo v Bruslju in za Mednarodno odvetniško pisarno v Italiji, kjer je svoje teoretično znanje utrdila v praksi. S svojim obiskom bi rada poglobila svoje dosedanje znanje in prispevala k akademski sferi. Kaja je zelo navdušena nad sodelovanjem s profesorjem Verovškom, ki ima toliko znanja in izkušenj iz politične teorije in Evropske unije.

Ena izmed Kajinih največjih življenjskih želja je bila biti del univerze Harvard in tako je hvaležna štipendijskemu odboru ASEF, ki ji je dal to priložnost. Za Kajo to pomeni biti del zgodovinske institucije, ki pomembno prispeva k celotnemu svetu.

Categories: