Tacer Lucija

Lucija Tacer je študentka 4. letnika na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Aktivna je tudi kot predsednica Evropskega združenja študentov prava (ELSA) Slovenija in koordinatorka mentorjev na Pravni fakulteti. Pred študijem prava je končala študij ekonomije in politologije na univerzi Vanderbilt. Zanima jo raziskovanje na področju človekovih pravic in primerjalnega prava, predvsem na temo enakosti spolov. V prihodnjem letu se bo Lucija pridružila raziskovalni skupini dr. Fikfaka in prispevala k projektu Human Rights Nudge

Categories: