Shepard Anna

Anna Shepard je študentka drugega letnika dodiplomskega študija na Univerzi v Cincinnatiju, kjer študira medicinske vede in integrativno zdravje. Njeni poklicni interesi so v zdravstvu in kliničnih raziskavah, saj si trenutno prizadeva za podiplomski študij na medicinski fakulteti, da bi postala zdravnica-znanstvenica. Med obiskom želi razviti mednarodno perspektivo, v kateri bi lahko pristopila k problemom in lastnim raziskavam v prihodnosti s pogledom na svet. Anna je izjemno hvaležna za priložnost, da obišče Slovenijo, ne le za sodelovanje v raziskavah v zgodnji fazi svoje akademske in raziskovalne kariere, temveč tudi za poglobitev znanja in spoznavanja Slovenije. Anna je zelo naklonjena slovenski kulturi (in hrani) že od slovenskih starih staršev, obiskuje slovenske dogodke v Clevelandu v Ohiu in je 10 let v času obiskovanja osnovne in srednje šole sobotne dopoldneve preživljala v šoli slovenskega jezika. Navdušena je, da bo imela priložnost spoznati kulturo, se še bolje naučiti slovenskega jezika, raziskati naravne lepote dežele in obiskati svojo družino v Sloveniji, kar bo združila z nadgraditvijo znanja v medicini, znanosti in z raziskovanjem.

Categories: