Rozman Jan

Jan Rozman je trenutno študent 3. letnika dodiplomskega študija fizike na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. Letos poleti bo sodeloval s profesorjem Andrejem Kosmrljem na univerzi Princeton. Janov študij je bil osredotočen predvsem na teoretično in matematično fiziko. Njegov primarni raziskovalni interes je biofizika, zlasti mehanika celičnega gibanja med embrionalnim razvojem. Njegovo prejšnje raziskovalno delo je bilo na področju mehanike ukrivljenega epitelija in je potekalo na Institutu Jožef Stefan na Oddelku za teoretično fiziko. Jan v prostem času rad hodi in bere.

Categories: