Pregeljc Domen

Domen je študent Kemije z molekularno fiziko na Imperial College London. Trenutno piše magistrsko nalogo na področju strojnega učenja na grafih. Njegovi raziskovalni interesi večinoma gradijo na uporabi matematike, fizike in računalništva pri študijah pomembnih bioloških ali medicinskih problemov. Zadnjih 6 let se je s Prof. Janezom Mavrijem na Kemijskem inštitutu osredotočal na centralni živčni sistem in opisoval njegove procese na različnih velikostnih in časovnih razredih. Raziskovalne izkušnje je nabiral tudi na Univerzi v Oxfordu ter na BIA Separations. Želi si poglobiti svoje znanje gradnje modelov za študij pojavov različnih velikostnih razredov. Domen se veseli dela s prof. Andrejem Šalijem med raziskovalnim obiskom kot tudi sodelovanja v številnih ostalih aktivnostih ASEFa v prihodnjih letih.

Categories: