Novljan Jona

Jona je trenutno študent 1. letnika magisterija študija biotehnologije na Biotehniški fakulteti univerze v Ljubljani. Tekom izobraževanja je deloval na področju nevrodegenerativnih bolezni pri doc. dr. Heleni Motaln na Inštitutu Jožef Štefan, kjer je sodeloval pri raziskavah RNA-vezavnih proteinov, njihovih interakcij in lokalizacije znotraj nevronov. Kasneje je svoj študij razširil še na biologijo rastlinsko-mikrobnih interakcij v podjetju AciesBio, kjer je naredil svojo diplomo in kjer še vedno sodeluje kot raziskovalni pomočnik. Preko letošnjega poletja pa se bo pridružil laboratoriju prof. Jernej Murn na Univerzi v Kaliforniji, Riverside, kjer si želi še dodatno poglobil svoje znanje o RNA-vezavnih proteinih in metodah bioinformatske analize podatkov.  Poleg raziskovalnega dela pa Jona deluje tudi v društvu BEST (Board of European Students of Technology), kjer je so-ustanovitelj in glavni organizator dogodka Biofair. Sodeluje pa tudi pri humanitarnih projektih kot so Summerjob in Biseri.

Categories: