Logonder Tina

Tina Logonder je magistrska študentka biokemije na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani in trenutno v sklopu magistrske naloge opravlja laboratorijsko delo v biotehnološkem podjetju Acies Bio. Delo se osredotoča na pripravo in karakterizacijo sevov kvasovke Yarrowia lipolytica s spremenjenim metabolizmom lipidov. Poleg tega je praktične izkušnje pridobila predvsem z laboratorijskim delom za diplomsko delo, ki je zajemalo pripravo rekombinantnih konstruktov za izražanje proteina EpCAM v sesalskih celičnih linijah. Naravoslovne znanosti jo zanimajo že od osnovne šole in od takrat se je redno uspešno udeleževala različnih tekmovanj. Je prejemnica bronaste medalje na mednarodni olimpijadi iz biologije. Ker se ji zdijo tekmovanja odlična priložnost za poglabljanje znanja, sedaj pomaga pri popravljanju tekmovalnih pol državnih tekmovanj (biologija, logika, naravoslovje). V prostem času rada preživlja čas v naravi, riše, igra šah in pozimi borda. Zelo se veseli raziskovalnega obiska pri prof. dr. Boštjanu Kobetu na Univerzi Queensland v Avstraliji, kjer bo delala na področju strukturne biologije.

Categories: