Janko Kalan

Janko Kalan je študent zadnjega letniga dodiplomskega študija Pittsburgu State University, kjer se ukvarja s klinično znanostjo o vadbi. Upa, da bo kmalu sprejet v doktorski program fizioterapije in si v tej smeri zgradil kariero.

Janko se je rodil v Sloveniji in tam živel nekaj let, preden se je preselil v Kansas, ZDA. V Sloveniji še vedno živijo njegovi stari starši, teta, stric in sestrične po očetovi strani ter več bratrancev po materini strani. Janko je veliko poletij preživel v Sloveniji, obiskoval družino in raziskoval čudovito pokrajino.

Upa, da se bo med potovanjem poglobil v svojo družinsko zgodovino, izboljšal svoje jezikovne sposobnosti, navezal stike z drugimi s slovenskimi koreninami in v pripravi na podiplomski študij razširil svoje znanje na področju fizioterapije.

Categories: