Golobič Teja

Teja Golobič je študentka 1. letnika doktorskega študija na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Njen doktorski študij je na podlagi dosedanjih akademskih dosežkov financiralo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS. Diplomirala je iz prava in magistrirala iz prava, oba z odliko, na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. V času dodiplomskega študija je sodelovala na številnih mednarodnih poletnih šolah, tekmovanjih študentov prava in raziskovalnih projektih. Ob obisku Univerze v Utrechtu, Fakultete za pravo, ekonomijo in upravljanje, je nadgradila svoje znanje s področja korporativnega prava. Njen aktualni znanstveni članek, ki obravnava ureditev oskrbe z vodo, je bil objavljen v vodilni upravnopravni reviji v Sloveniji, Javni upravi. Ker se njena trenutna doktorska raziskava osredotoča na upravno pravo, pravo Evropske unije, pravo konkurence, javno-zasebna partnerstva in koncesijske pogodbe, bo obiskala prof. Johna T. Plečnika, strokovnjaka za obdavčitev in javno politiko, kjer bo sodelovala z njim na CSU. Teja je zelo navdušena tudi nad enakostjo spolov, enakimi možnostmi, poleg akademskega udejstvovanja pa poezijo in plesom.

Categories: