Gaber Aljaž

Aljaž Gaber je doktorski študent biokemije na Univerzi v Ljubljani, kjer dela tudi kot asistent, ki vodi mlade bodoče biokemike pri laboratorijskih tečajih. V času dodiplomskega študija na isti univerzi je bil Aljaž tudi aktiven študentski predstavnik. Poletje 2015 je preživel pri prof. Andrej Sali na UCSF z uporabo njihovih najsodobnejših algoritmov računalniške strukturne biologije pri samosestavljanju tumorskega markerja Aljaž raziskuje kot del doktorata. Ideja tega je bolje razumeti, kako naši organizmi delujejo na molekularni ravni, kar bi nam omogočilo boljše razumevanje bolezni in razvoj novih strategij zdravljenja.

Aljaževo življenje se trenutno kot podiplomski študent večinoma vrti okoli tega, da postane perspektivni mlad znanstvenik, kar pomeni, da ni preveč časa za druge interese. Kljub temu pa nikoli ne bo rekel ne povabilu na pijačo, da bi se nadoknadil ali da bi imel zanimivo razpravo.

Categories: