Drobnjak Marko

Marko Drobnjak je mladi raziskovalec na Inštitutu za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani in doktorski študent Pravne fakultete v Ljubljani. Njegova osrednja raziskovalna področja so: jezik (diskurz) in pravo, profiliranje avtorjev besedil (skozi perspektivo jezikovne forenzike – predvsem fonetična, fonološka in stilistična področja), mediji in kriminologija ter tudi preučevanje psiholoških mehanizmov v kazenskem pravosodju in penologija. Zahvaljujoč ASEF štipendiji bo letošnje leto v sodelovanju s prof. Gašperjem Begušem z Univerze v Washingtonu (University of Washnington) preučeval, kako dialektološke in fonetično-fonološke značilnosti vplivajo na sodno odločanje in nenazadnje na dolžino kazni. Marko je velik pristaš novih metodoloških pristopov, kot je npr. procesiranje naravnih jezikov, in pred doktorskim študijem je bil privržen igralec videoiger.

Categories: