Corn Matej

Matej Corn je študent dodiplomskega študija kemije na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo (FKKT) Univerze v Ljubljani in trenutno uživa v absolventskem letu po opravljenih izpitih. Tekom študija se je udeležil Študentskega inovativnega projekta za družbeno korist z naslovom Pomen okoljskih dejavnikov pri ohranjanju pisne kulturne dediščine. Leto in pol je opravljal študentsko delo in praktično usposabljanje v podjetju Lek d.d., družbe Novartis na oddelku zagotavljanja kontrole kakovosti aseptičnim izdelkom. V okviru diplomskega dela se je pod mentorstvom izr. prof. dr. Jernej Iskra, FKKT, ukvarjal z razvojem metode za selektivno oksidacijo z uporabo t.i. zelenih reagentov. Matej je v okviru ASEF-a dobil priložnost obiskati univerzo University of Illinois Urbana-Champaign, kjer bo sodeloval na projektu totalne sinteze kompleksnih in biološko aktivnih produktov pod mentorstvom prof. Davida Šarlaha. Po dnevu dela v laboratoriju rad sprosti svoje misli ob igri odbojke, taroka ali kitare, včasih pa tudi samo ob gledanju filmov in serij.

Categories: