Alexandra Vombergar

Alexandra Vombergar je študentka drugega letnika dodiplomskega študija na državni univerzi v Ohiu, kjer si prizadeva za dvojno specializacijo iz zdravstvenih in rehabilitacijskih ved ter javnega zdravja, njen končni cilj pa je postati zdravniška asistentka. Alexandra je zelo navdušena nad enakostjo na področju zdravja in je veliko delala z neprivilegirano, ogroženo in migrantsko mladino, da bi premostila izobraževalne vrzeli v svoji skupnosti.

Kot štipendistka ASEF želi Alexandra delati na področju javnega zdravja in raziskovati povezave med socialno-ekonomskim statusom, razlikami v izobraževanju in zdravstvenimi rezultati. Zlasti jo zanima, kako je uspeh Slovenije pri zmanjševanju dohodkovne neenakosti prispeval k nižji stopnji razlik v izobraževanju in kako bi ta model lahko uporabili v Združenih državah Amerike. Raziskovalni obisk bo opravila na Katedri za javno zdravje na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani, pod mentorstvom red. prof. dr. Lijane Zaletel Kragelj, dr.med. in doc. dr. Andreje Kukec, dipl. san. inž.

Vsi štirje Alexandrini stari starši so iz Slovenije, zato je izredno hvaležna za priložnost, da lahko raziskuje in se hkrati povezuje s kulturo, ki je globoko vplivala na njeno identiteto. V prostem času Alexandra raziskuje čudovite pokrajine svoje države, se druži z družino in spoznava svojo slovensko dediščino.

Categories: