ASEF Zgodba
Dogodki
Poročilo

“Vsi študenti tehniških fakultet bi morali prejeti osnoven tečaj iz podjetništva”

V četrtek 22. februarja so štipendisti ASEF prisluhnili novi zgodbi v ciklu pogovorov z izjemno uspešnimi Slovenci. V tokratni ASEF zgodbi se nam je pridružil Matej Rus, ustanovitelj in direktor mariborskega univerzitetnega inkubatorja Tovarna Podjemov, strokovnjak s področja podjetništva, ki pomaga in podpira regionalna podjetja ter si prizadeva za razvoj slovenskega startup ekosistema.

Gospod Rus si je v srednješolskih letih želel postati inženir, vendar je kmalu ugotovil, da ga življenje vleče v podjetništvo. Dobro kombinacijo obeh je našel v študiju na poslovno-ekonomski fakulteti v Mariboru. Po končanem študiju je kot asistent učil na isti fakulteti, kjer je učil poslovno načrtovanje, med drugim pa iskal pravo idejo za ustanovitev svojega podjetja. Ta se mu je porodila na ekskurziji v ZDA na univerzi v Berkeley-u, kjer so jim predstavili univerzitetni inkubator. Videl je odlično priložnost, da nekaj takega začne v Mariboru.

Leta 2001 je tako soustanovil zavod Tovarna podjemov. Na začetku ustanovitve je bil ključni izziv prepričati starejše profesorje in sodelavce, ki jim podjetništvo ni bilo blizu. Eden od izzivov je bil tudi financiranje. V Sloveniji je najpomembnejši center Ljubljana, kjer takrat še ni obstajal univerzitetni inkubator, zato je bilo težje upravičiti postavitev inkubatorja v perifernem Mariboru.

V okviru zavoda poleg univerzitetnega inkubatorja deluje še vrsta drugih projektov. Eden izmed njih je PODIM konferenca, najvplivnejši startup dogodek v regiji, kjer se vsako leto zbere več kot 1000 startupov, investitorjev ter ostalih deležnikov. Po besedah gospoda Rusa je konferenca že zelo priznana. Ker je tudi vzdušje na konferenci dobro, se dober glas širi od ust do ust. Največ udeležencev je iz bližnje regije – Slovenije, Hrvaške in Avstrije – prek družbenih omrežij pa so prav tako uspeli razširiti mednarodni doseg. 

Še en projekt, ki ga je izvedla Tovarna podjemov, je Start:up Slovenija. Preko slednjega projekta se lahko povežejo vsi, ki so del startup ekosistema, saj deluje predvsem kot komunikacijska platforma. Gospod Rus je dodal, da smo v Sloveniji pravzaprav pionirji na področju startupov. Ko je bila leta 2007 vzpostavljena iniciativa Start:up Slovenija, mnogi tako doma kot v mednarodnem okolju še niso bili seznanjeni s pojmom “startup”.

Gospod Rus že skoraj 28 let predava podjetništvo na Univerzi v Mariboru. Po njegovem mnenju bi morali vsi študentje tehničnih fakultet pridobiti osnovno znanje s področja podjetništva, saj podjetnik ne moreš postati iz nič. Ko se pojavi podjetniška ideja, je ključno že imeti osnovna znanja in orodja, kako se ideje lotiti. Poleg tega si želi več prenosa znanja iz akademskih skupin in laboratorijev v gospodarstvo. Meni, da je treba najti ustrezne motivacijske spodbude, da bi si raziskovalne skupine in laboratoriji želeli delovati na najvišji ravni.

Gost je prav tako izpostavil pomanjkanje investicij v Sloveniji in  Evropi. Evropskih podjetnikov je pravzaprav veliko, vendar tukaj zmanjka investicij za večja podjetja, zaradi česar se premaknejo v ZDA. Najbolj uspešna Evropska podjetja tako postanejo Ameriška.

Gospod Rus je štipendistom razložil kako neprijazno je stanje v Sloveniji za podjetnike. Poudaril je, da je ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) bolj primerna za večje družbe in manj praktična za startup. Pogosto se dogaja, da manjša podjetja svoje prve zaposlene plačajo s pomočjo delnic, vendar je ta postopek v Sloveniji zapleten, saj zahteva oseben obisk notarja. Posledično tuji investitorji nimajo želje investirati v Sloveniji. Mnogi slovenski podjetniki se zato odločijo za ustanovitev podjetja v ZDA, kjer lažje pridobijo investitorje, medtem ko v Sloveniji ohranijo razvojne oddelke. Za izboljšanje okolja za startup podetja se zato predlaga uvedba “vitke delniške družbe”.

Na koncu pogovora je gospod Rus štipendiste opomnil, da ideja sama po sebi ni veliko vredna – predstavlja zgolj 5% celotnega potenciala, medtem ko realizacija zajema ostalih 95%. Veliko ljudi ima lahko idejo kaj vse bodo naredili, malo pa jih ima motivacijo, znanja in vztrajnosti, da idejo uresničijo.

Pogovor je vodil Matej Škerlep, štipendist ASEF generacije 2022. 

Projekt ASEF zgodba izvaja ASEF s podporo Urada RS za mladino in Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu.

ASEF zgodba Štipendisti ASEF