Ostale novice
Poročilo
Štipendisti

Raziskovanje plesa skozi etnokoreologijo

ASEF štipendistka iz Argentine Mayka Jacob se je udeležila 32. simpozija Študijske skupine za etnokoreologijo ICTM (International Council for Traditional Music), ki je potekal v Brežicah med 29. julijem in 5. avgustom. Študijska skupina za etnokoreologijo, ki je bila ustanovljena leta 1962, je najstarejša študijska skupina v ICTM. Več kot 250 članov iz 58 držav se ukvarja z raziskovanjem na specifičnih področjih plesa, gibalnih praks in plesne kulture, med njimi pa niso le raziskovalci ali preučevalci plesa, ampak tudi nekateri polprofesionalni raziskovalci in praktiki različnih tradicionalnih plesnih praks.

Etnokoreologija je disciplina, ki se je razvila v 20. stoletju in se sprva osredotočala na preučevanje plesa kot besedila ali njegovega sporočila, nato pa se je preusmerila na analizo okoliščin, v katerih se je določen ples razvijal in izvajal.

Letošnji simpozij je obravnaval dve temi, ponovno razmišljanje o produkciji znanja v plesnem raziskovanju in vključevanje/izključevanje v plesnih skupnostih. Mayka se je simpozija udeležila skupaj z mentorico dr. Rebeko Kunej, znanstveno sodelavko in docentko za folkloristiko in primerjalno mitologijo na ZRC SAZU – Glasbenonarodopisnem inštitutu. Dr. Kunej je tudi predsednica organizacijskega odbora simpozija.

Med simpozijem so bila raziskana različna plesna in glasbena vprašanja skozi vse vidike, vključno s pisanjem, poučevanjem, izvorom in raziskovanjem v drugih delih sveta. Ti in številni drugi elementi so Mayko o plesu naučili novih stvari, ki se jih prej ni zavedala. Skozi to izkušnjo lahko ponovno pretehta, kaj čuti do plesa, pa tudi splete vezi za svoje prihodnje raziskovanje.

ASEF Junior Fellows Štipendisti ASEF