ASEF
Novice

Raziskava o slovenski kulturni dediščini v ZDA in Kanadi

Ameriško-slovenska izobraževalna fundacija (ASEF) v sklopu naročila Vlade Republike Slovenije izvaja obsežno raziskavo o slovenski kulturni dediščini v Združenih državah Amerike (ZDA) in Kanadi. Raziskava je namenjena ohranjanju dragocenega kulturnega bogastva, ki so ga ustvarili slovenski izseljenci in njihovi potomci. Zajeti želimo vse slovenske organizacije, ki delujejo v ZDA in Kanadi ter zbrati podatke o njihovih dejavnostih ter še posebej kako skrbijo za slovensko kulturno dediščino, ki so jo ustvarili, kako imajo urejene arhive o svojem delovanju ter ali bi jim pri tem lahko kako pomagala Slovenija.

Slovenski izseljenci so v okviru svojih organizacij ustvarili veliko kulturno zapuščino, ki zajema širok spekter gradiva, kot so pisni arhivi, knjižne in časopisne publikacije, spominki, muzejski predmeti ter drugi artefakti. Za Republiko Slovenijo je izjemnega pomena, da se ta dediščina ohrani in dokumentira za bodoče generacije, kljub spreminjajočemu se okolju slovenskih skupnosti, v katerem se nekatere organizacije zapirajo. 

Republika Slovenija v sodelovanju z Arhivom RS nudi podporo in pomoč slovenskim organizacijam pri urejanju in ohranjanju njihovih arhivov ter materialne kulturne dediščine. Svetovanje, ki ga nudijo, obsega priporočila glede tega, kateri dokumenti in predmeti naj se ohranijo. 

Cilj raziskave je tudi digitalizacija slovenske kulturne dediščine, da bo postala dostopna tako tistim v ZDA in Kanadi kot tudi po Sloveniji ter po vsem svetu. Poleg tega, raziskava želi identificirati potrebe in izzive, s katerimi se soočajo slovenske organizacije v izseljenstvu, ter ponuditi pomoč in podporo Slovenije pri njihovem ohranjanju kulturne dediščine.

Ker so slovenske organizacije razpršene po vsej Severni Ameriki, Slovenija nima popolnega pregleda delovanja vseh teh organizacij. Zato je pomembno, da se z anketo pridobijo podatki o njihovem delovanju in načinih ohranjanja kulturne dediščine. Zato vas vse, ki ste aktivni v kakšni slovenski organizaciji v ZDA ali Kanadi vabimo, da rešite anketo in nam s tem omogočite pridobiti podatke o vašem delovanju, s tem pa tudi ponuditi nove možnosti za pomoč Slovenije pri vašem ohranjanju arhivov in vse slovenske kulturne dediščine v izseljenstvu.

Anketa je odprta do 15. aprila 2024, dostop do vprašalnika pa je na voljo na naslednjih povezavah: 

Vljudno vabljeni k sodelovanju in hvala vsem, ki boste prispevali k ohranjanju slovenske kulturne dediščine v izseljenstvu.

CRP Raziskava