Novice
ASEF
Ostale novice

Predstavitev rezultatov kvantitativne raziskave

Promocija rezultatov in ugotovitev raziskave CRP 2019 “Kroženje možganov”

Ta teden v sklopu rezultatov, ki smo jih pridobili s kvantitativnim delom raziskave CRP 2019 na temo kroženja možganov, predstavljamo ključne dejavnike, ki botrujejo k odločitvi za odhod iz Slovenije in priselitev v tujino.

Respondenti (N = 2.036) so imeli v vprašalniku na voljo okoli 30 dejavnikov, za vsakega izmed teh so se opredelili na 5-stopenjski lestvici pomembnosti. Dodatno smo se osredotočili tudi na dejavnike, ki iz Slovenije in v tujino popeljejo zaposlene v znanstvenoraziskovalni dejavnosti, takih respondentov je bilo 140. Spodaj v vsakem sklopu poudarjamo pet najpomembnejših dejavnikov, ki vplivajo na določeno odločitev.

Dejavniki, ki pomembno vplivajo na odločitev za odhod iz Slovenije

Pet najpomembnejših dejavnikov, ki vplivajo na odločitev za odhod iz Slovenije so: 

 1. slabe možnosti za poklicni in karierni razvoj ter napredovanje, 
 2. slabe možnosti za zaposlitev, 
 3. primanjkovanje zadovoljivih izzivov in priložnosti za osebno rast, 
 4. slabi pogoji dela in 
 5. negativistična mentaliteta v Sloveniji.
Dejavniki, ki pomembno vplivajo na odločitev zaposlenih v znanstvenoraziskovalni dejavnosti za odhod iz Slovenije

Respondenti, ki so zaposleni v znanstvenoraziskovalni dejavnosti, menijo, da je pet najpomembnejših dejavnikov, ki vplivajo na odločitev za odhod iz Slovenije: 

 1. slabe možnosti za raziskovalno delo, 
 2. nestabilni pogoji financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti v Sloveniji, 
 3. pomanjkanje pogojev za samostojno raziskovalno delo in ustanovitev lastne raziskovalne skupine, 
 4. pomanjkanje primerne raziskovalne infrastrukture v Sloveniji ter 
 5. razvrednotenje in pomanjkanje ugleda znanstvenoraziskovalnega dela v Sloveniji.
Dejavniki, ki pomembno vplivajo na odločitev za priselitev v tujo državo

Respondenti so poudarili pet najpomembnejših dejavnikov, ki so vplivali na odločitev za priselitev v tujo državo:

 1. dobre možnosti za poklicni in karierni razvoj ter napredovanje, 
 2. dobre možnosti za zaposlitev, 
 3. odlični pogoji dela, 
 4. boljše možnosti za osebno rast ter 
 5. odlična referenca za prihodnost za prebivanje v tujini.
Dejavniki, ki pomembno vplivajo na odločitev zaposlenih v znanstvenoraziskovalni dejavnosti za priselitev v tujo državo

Pet najpomembnejših dejavnikov v znanstvenoraziskovalni dejavnosti, ki so vplivali na odločitev respondentov znotraj te stroke za priselitev v tujo državo: 

 1. dobre možnosti za raziskovalno delo, 
 2. primerna zaposlitev, 
 3. več sredstev za raziskovalno delo, 
 4. visok ugled znanstvenoraziskovalnega dela in 
 5. povezanost oddelka z drugimi vrhunskimi akademskimi ustanovami.

Respondentom torej v Sloveniji manjka predvsem ustreznih delovnih možnosti, možnosti za razvoj ter ustrezni delovni pogoji, ki bi gradili na pozitivnih odnosih ter motivirali zaposlene. V akademskem svetu pa jim poleg tega manjka ustrezno financiranje raziskovalnega dela ter omogočanje ustreznih pogojev za izvajanje le-tega. V iskanju izboljšav na teh področjih se odpravljajo in zaposljujejo v tujini.

Omenjene ugotovitve so bile pridobljene v okviru CRP projekta “Kroženje možganov,” ki se je izvajal med 1. 11. 2019 in 10. 10. 2021 ter je sofinanciran s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) ter Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ). Izvajalca projekta sta bila Inštitut ASEF za izobraževanje in raziskovanje ter Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije (ZRC SAZU ISIM). Raziskovalni projekt je vodil doc. dr. Dejan Valentinčič.