ASEF
Novice

Predstavili zaključne ugotovitve raziskovalnega projekta za krepitev mehanizma kroženja možganov

V sredo, 9. novembra, sta Inštitut ASEF za izobraževanje in raziskovanje in Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU na vabilo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport predstavila ključne ugotovitve ciljno raziskovalnega projekta CRP 2019, ki je bil usmerjen v iskanje načinov za omilitev posledic bega možganov in spodbujanje kroženja možganov.

Zaključki projekta so bili predstavljeni v treh sklopih. Predstavitvi rezultatov kvantitativne raziskave je sledila predstavitev rezultatov kvalitativne raziskave, nato pa so sledile še ugotovitve primerjalne analize politik drugih držav na področju kroženja možganov, po katerih bi se lahko zgledovali. V sklopu celotnega dogodka je potekala živahna razprava.

V imenu Inštituta ASEF so s svojimi prispevki sodelovali vodja raziskovalnega projekta dr. Dejan Valentinčič, Barbara Zagorc in Maruša Sirk, v imenu Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU pa dr. Marina Lukšič Hacin, dr. Marijanca Ajša Vižintin in Maja Gostič.

Celotno zaključno raziskovalno poročilo je javno dostopno, prav tako pa tudi priporočila za oblikovanje politik, ki so podprta z ugotovitvami iz raziskovalnega dela.

CRP 2019 Omilitev posledic bega možganov in krepitev mehanizma kroženja možganov (št. V5-1928) sta ga od 1. 11. 2019 do 31. 10. 2021 sofinancirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), izvajala pa Inštitut ASEF za izobraževanje in raziskovanje ter Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU.

Raziskovanje