Dogodki
Mladi umi
Poročilo
Virtualno

Peter Handke in Slovenika

Predavanje Thomasa McDonalda o Peteru Handkeju in Sloveniji je že na voljo. Thomas McDonald je doktorski kandidat na Oddelku za primerjalno književnost Univerze Stanford, kjer raziskuje sodobno nemško, južnoslovansko (slovensko in srbohrvaško) ter japonsko književnost in film. Leta 2019 je bil štipendist ASEF v Ljubljani pod mentorstvom zgodovinarja dr. Igorja Grdine v Raziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU).