Dogodki
Poročilo
Speaker Series
Virtualno

Na zadnjem letošnjem predavanju ASEF Speaker Series smo odgovarjali na vprašanje ‘Ali je pravica moška ali ženska?’

Na zadnjem letošnjem predavanju ASEF Speaker Series je ASEF gostil dr. Veroniko Fikfak, izredno profesorico za mednarodno pravo na Centru odličnosti iCourts na Univerzi v Kopenhagenu, kjer vodi ERC projekt Spodbujanje k uresničevanju človekovih pravic. Dr. Fikfak je v izhodišče predavanja postavila vprašanje, ali je pravica ženska ali moški.

Med predavanjem je dr. Fikfak provokativno vprašanje konkretizirala in razložila, da se v raziskovanju ukvarja s tem, kaj lahko doprinesejo ženske sodnice odločitvam Evropskega sodišča za človekove pravice. Kar je predavateljica s svojo raziskovalno ekipo ugotovila iz podatkovne baze okoli 10 000 primerov, je to, da ženske sodnice v ospredje pri odločanju o odškodnini postavijo žrtev. Rezultati raziskave potrjujejo dejstvo, da sestava senata vpliva na to, kakšno je pravo in kako visoke so odškodnine.

V evropskem prostoru se trenutno govori o avtomatizaciji področja. Zaradi premajhnega števila zaposlenih se namreč želi uvesti algoritme, ki bi odločali o kršenju človekovih pravic. To pomeni, da bi algoritmi delovali na osnovi trenutne jurisprudence, kjer so odločali večinoma moški senati. Dr. Fikfak skozi študijo ugotavlja, da mora pri odškodninskih postopkih priti do situacije, kjer sta prisotna oba glasova, torej tako moški kot ženski.

Dogodek je povezoval ASEF Junior Fellow Tine Šteger.