Novice
Štipendisti

Luka Petravić na Academic Surgical Congress v Washington DC

Luka Petravić, ASEF štipendist 2023, se je med 4. in 10. februarjem udeležil kongresa o akademski kirurgiji, ki je potekal v prestolnici ZDA, Washingtonu DC. Kongres je obravnaval teme s področja raziskovanja v kirurgiji ter vodenja ustanov. Luku so za predstavitev na kongresu sprejeli dva povzetka. Prvega iz področja geometrije aorte in drugega iz področja hemodinamskih sprememb po stentiranju aorte (EVAR).

Luka je svojo ASEF izmenjavo opravil poleti 2023 v laboratoriju dr. Luka Pocivavska. Tam se je ukvarjal z glavno temo laboratorija, ki poskuša izboljšati napovedovanje izzidov operacij anevrizem aorte ter s tem izboljšati selekcijo pacientov za različne posege. Ta selekcija trenutno v veliki meri leži samo na maksimalnem premeru aorte, ki pa ne omogoča dobrega razlikovanja med različnimi podskupinami pacientov. Laboratorij želi v proces odločanja dodati tudi geometrijo aorte, ki pa jo je težko kvantificirati.  Z algoritmom, ki ga je razvil laboratorij, se da geometrijo kvantificirati. Med svojim raziskovalnim obiskom pa je Luka raziskoval, kako bi lahko pri razlikovanju pacientov uporabili tudi časovne spremembe spremenljivke, poleg kvantificiranja samo začetne oz. končne oblike in premera. 

Drugi projekt pa je raziskoval kako EVAR (Endovascular Aneurysm Repair) spremeni hemodinamiko znotraj aorte po stentiranju. Luka se je tekom obiska v Chicagu povezal z Avstralskim žilnim kirurgom, ki je imel zanimiv klinični primer, kako je po posegu EVAR pri pacientu začel rasti Kummerelov divertikel (vrečka na aorti, slabše tkivne kvalitete). Postavili so hipotezo, da zaradi togosti materiala stenta, v sistemu aorte ostane več energije, ki se sprosti na najšibkejšem predelu aorte – Kummerelovem divertiklom. S pomočjo naprednih računalniških simulacij, so uspeli na računalniškem modelu potrditi naraščanje sil in njihov model korelirati z dejansko klinično sliko pacienta. 

TTekom svojega obiska, je imel Luka priložnost raziskati Washington in obiskati slovensko ambasado, kjer se je srečal z Ingrid Marolt Dimatulac ter Markom Rančigajem. Pred kratkim je slovensko veleposlaništvo skupaj z ASEF organiziralo znanstveni simpozij.  

Za udeležbo kongresa in obisk Washingtona bi se rad zahvalili dr. Pocivavsku, ki je vse skupaj omogočil ter dr. Prosenu in prof. Takaču, ki sta Luki omogočila usklajevanje delovnih obveznosti pripravništva z njegovim raziskovalnim delom in obiskom konference.

Štipendisti ASEF