Novice
Ostale novice

Kako se uspešneje soočiti z “begom možganov”

Promocija rezultatov in ugotovitev raziskave CRP 2019 “Kroženje možganov”

Najbrž ste že slišali za izraz “beg možganov”. Lahko bi rekli, da je to izguba človeškega kapitala za državo izvora, ko posameznik, ki bi lahko prispeval k razvoju in blagostanju rodne države, odide novim priložnostim naproti, najpogosteje v globalno najrazvitejše in najuspešnejše države, ki so prav tako dobro preskrbljene z visokoizobraženim in usposobljenim kadrom.

V takšnih trenutkih se porajajo vprašanja, zakaj se to dogaja in kako bi lahko sklenili ta krog, da bi se mladi intelektualci, ki državo zapustijo z željo po novih izkušnjah in znanjih, vanjo z zadovoljstvom in občutkom sprejetosti ter slišanosti, vračali s svežimi idejami.

Trenutno stanje v Sloveniji še zdaleč ni rožnato. S številko to pomeni, da se letno izseli med 8 in 10 tisoč ljudi, z drugimi besedami – vsako leto se izseli več ljudi, kot jih šteje celotna slovenska vojska. Podatek, ki to stanje nazorno pokaže, je da ob približno 20 tisoč novorojenčkih letno, Slovenija vsaki 2 do 3 leta izgubi eno celo generacijo

Lahko verjamemo, da se v gospodarsko najmočnejših državah tudi v prihodnje ne bodo branili dotoka visokousposobljenih strokovnjakov, vrhunskih znanstvenikov in podjetnikov. Do sprememb bo prišlo le, če se bodo za to zavzele države izvora. Pravzaprav je edina možnost držav izvora aktivna politika povezovanja in vključevanja v tujini profesionalno delujočih znanstvenikov in strokovnjakov v reševanje domačih razvojnih vprašanj – politika, ki jo imenujemo kroženje možganov.

Izboljšava stanja in spodbujanje preobrazbe bega v kroženje možganov ne more biti le v rokah enega vladnega urada ali organizacije. Poleg medresorskega povezovanja je ključno delovanje tudi drugih civilnih organizacij, primeri teh v Sloveniji so Slovenska izseljenska matica, Svetovni slovenski kongres, Izseljensko društvo Slovenija v svetu, Rafaelova družba ter novejši organizaciji Društvo V Tujini Izobraženih Slovencev (VTIS) ter Ameriško-slovenska izobraževalna fundacija (ASEF). Te so razvile razne programe, ki jih lahko razumemo kot korake naproti konceptu kroženja možganov.

V kolikor smo v vas spodbudili zanimanje ter bi si želeli še več vpogleda v problematiko bega možganov in načinih, kako lahko le-tega preobrnemo v kroženje možganov, nas spremljajte, saj bomo v prihodnjih mesecih z vami delili še več ugotovitev iz našega raziskovalnega projekta.

Omenjene ugotovitve so bile pridobljene v okviru CRP projekta “Kroženje možganov,” ki se je izvajal med 1. 11. 2019 in 10. 10. 2021 ter je sofinanciran s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) ter Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ). Izvajalca projekta sta bila Inštitut ASEF za izobraževanje in raziskovanje ter Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije (ZRC SAZU ISIM). Raziskovalni projekt je vodil doc. dr. Dejan Valentinčič.

Beg možganov Poročilo