Gašper Podobnik lecture
Dogodki
Mladi umi
On-site Events
Štipendisti
V živo
Vabilo

Gašper Podobnik: Ali so orodja umetne inteligence za analizo medicinskih slik (že) uporabna v klinični praksi?

ASEF v sodelovanju s Študentskim klubom Kamnik organizira poljudnoznanstveno predavanje, ki ga bo v četrtek, 29. septembra, ob 19. uri izvedel Gašper Podobnik, štipendist ASEF generacije 2020 in mladi raziskovalec v Laboratoriju za slikovne tehnologije na UL FE. Predavanje nosi naslov “Ali so orodja umetne inteligence za analizo medicinskih slik (že) uporabna v klinični praksi?” in bo potekalo v prostorih Mladinskega centra Kotlovnica v Kamniku.

PRIJAVA

Za ogled predavanja se je treba prijaviti do 29. septembra najkasneje do 18. ure.

O PREDAVANJU

Najprej si bomo na kratko pogledali, kaj orodja umetne inteligence sploh so in kako jih lahko uporabimo za analizo medicinskih slik. Nadaljevali bomo z opisom dveh takih primerov: z orodjem za avtomatsko razgradnjo organov za radioterapijo raka in orodjem za odkrivanje tumorjev na mamogramih. Zaključili bomo s kratkim pregledom aplikacij umetne inteligence, ki se že uporabljajo v klinični praksi.

O PREDAVATELJU

Gašper Podobnik je štipendist ASEF generacije 2020. V letu 2018 je zaključil dodiplomski študij iz elektrotehnike, dve leti kasneje pa magistrski študij iz področja biomedicinske tehnike. Tako prvo kot drugo stopnjo študija je opravil na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Že tekom magistrskega študija je začel z delom na projektu razvrščanja modalitet magnetnoresonančnih slik v sodelovanju z Laboratorijem za slikovne tehnologije, kjer je kasneje tudi napisal magistrsko nalogo z naslovom Regresijski modeli za napovedovanje likvorskih biomarkerjev Alzheimerjeve bolezni.

V istem laboratoriju je zdaj zaposlen kot mladi raziskovalec in vodi vaje pri enem izmed predmetov. V okviru doktorata raziskuje metode za avtomatsko razgradnjo kritičnih organov za namene radioterapije področja glave in vratu.

V prvi polovici leta 2022 je na podlagi štipendijskega programa ASEF izvedel raziskovalni obisk na Univerzi v Cambridgeu v Združenem kraljestvu, kjer je z mentorico ASEF profesorico Matejo Jamnik sodeloval na projektu segmentacije tumorjev iz mamogramov. 

ASEF MLADI UMI

ASEF mladi umi je serija poljudnoznanstvenih predavanj mladih, ki mlade spodbuja k predstavitvi svojega raziskovalnega dela ter pridobljenih izkušenj v okviru štipendijskega programa ASEF na način, ki je dostopen in razumljiv širši javnosti. ASEF se v projektu povezuje z lokalnimi organizacijami, ki delujejo v krajih, od koder prihajajo predavatelji. S sodelovanjem se želi doseči navezovanje in vključevanje mladih izobražencev v lokalno slovensko okolje.

ASEF povezuje in združuje slovenske znanstvenike in akademike po celem svetu.

ŠTUDENTSKI KLUB KAMNIK

Študentski klub Kamnik je društvo študentov in dijakov z območja Kamnika in Komende, ki skrbi za bogato obštudijsko življenje, študentske ugodnosti, izobraževanje, rekreacijo in druženje mladih.

ASEF mladi umi Dogodek Predavanje