Dogodki
Poročilo
Speaker Series

Dr. Gabriela Kalčíková: Problematika mikroplastike v okolju

V četrtek, 21. marca, je v sodelovanju s Slovenskim kemijskim društvom potekalo predavanje v sklopu cikla ASEF Speaker Series. Na poljudnoznanstvenem predavanju, kjer ASEF profesorji in profesorice mesečno predstavljajo svoja raziskovalna področja in ugotovitve, je nastopila dr. Gabriela Kalčíková s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani. Predstavila je predavanje z naslovom  “Problematika mikroplastike v okolju”.

Z uvodnim nagovorom je začel dr. Mark Štrok, predstavnik Slovenskega kemijskega društva, predsednik Sekcije za okolje, raziskovalec in vodja Laboratorija za radiokemija Inštituta Jožefa Štefana. Na kratko je predstavil Slovensko kemijsko društvo in delček njihovih mnogih aktivnosti, med katerimi je tudi priznana znanstvena revija Acta Chimica Slovenica. Vse sodelujoče je povabil na Slovenske kemijske dneve 2024, ki bodo letos potekali v Portorožu. Sekcija za okolje, katere del je tudi tokratna predavateljica, si med drugim prizadeva za izboljšanje ozaveščenosti splošne in strokovne javnosti o tematikah povezanih s kemijo okolja, spodbujanje in podpiranje pravilne uporabe kemije za ocenjevanje in reševanje okoljskih vprašanj.

Po uvodni besedi je predavanje prevzela dr. Gabriela Kalčíková. Predstavljeno je bilo njeno delo, v katerem se kot okoljska inženirka in osredotoča na reševanje problemov povezanih z onesnaževanjem z mikroplastiko. V svojem raziskovanju onesnaževanja z mikroplastiko uporablja napredne pristope karakterizacije mikroplastike, testiranje (eko)toksičnosti, ovrednotenje sprememb mikroplastike v okolju (staranje), ter razvija metode za odstranjevanje mikroplastike iz okolja. Trenutno na tem področju vodi tri nacionalne projekte ter dva mednarodna projekta.

V mednarodnih revijah je objavila številne recenzirane znanstvene članke, prav tako pa sodeluje s številnimi institucijami v tujini, med drugim z Univerzo Kaiserslautern-Landau v Nemčiji, CEITEC in RECETOX na Češkem, s TU Wien v Avstriji ali z Univerzo v Koreji v Južni Koreji. Sodelovala je z organizacijo SAPEA pri pripravi poročila o mikroplastiki za Evropsko komisijo ter z UNEP pri pripravi poročila o projektih na področju plastike/mikroplastike.

Dr. Kalčíková je nadeljevala z zgodovino plastike, od njenega izzuma, do raznih industrijskih, gospodinjskih in tehnoloških inovacij, ki jih je le-ta prinesla. Poleg tega je predstavila projekcijo prihodnosti tega materiala, ki kaže na neprimerljive količine proizvodnje. Kljub praktičnosti plastike in njenih derivatov, je njena proizvodnja in samo ravnanje z materialom pustilo občutne negativne okoljske in ekonomske posledice.

Predstavila je fragmentacijo plastike, ki jo lahko pripišemo raznim mehanskim vplivom, biorazgradnji, termooksidaciji, fotodegradaciji in hidrolizi. Trenutno je eden izmed najbolj znanih rezultatov takšnih procesov fragmentacije ravno mikroplastika. Poleg fragmentacije, lahko mikroplastika nastane tudi z direktno proizvodnjo.

Po procesih nastanka mikroplastike in njenih različnih virov, je predavateljica predstavila pretekle raziskave prisotnosti mikroplastike v okolju in živih organizmih. Predavanje se je dotaknilo tudi biotskega in abiotskega staranja mikroplastike, ki privede do spremembe materiala v naravnem okolju in nastanka biofilma. Prav tako pride do interakcije med mikroplastiko in ostalimi polutanti v okolju, kot so kovine, nanodelci in organski polutanti.

Za zaključek je dr. Kalčíková razložila tudi možne rešitve proti onesnaževanju z mikroplastiko, kot so zakonske prepovedi, nove oblike detekcije, izobraževanje in javno ozaveščanje. Predstavila je tudi delo njene raziskovalne skupine “Planterastics” na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani. Vse sodelujoče je povabila, da se v prihodnosti udeležijo Dnevov mikroplastike (MICROPLASTICdays) na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani, ki so odprti na javnost. Za prijavo na dogodek sledite objavam na strani raziskovalne ekipe Planterastics.

Dogodek je povezovala Zala Perko. Predavanje je potekalo na hibriden način, preko platforme Zoom in v živo v Prešernovi dvorani ZRC SAZU.

Dogodek je bil organiziran s podporo Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu in Urada RS za mladino.

ASEF Speaker Series