ASEF
ASEF Zgodba

ASEF Zgodba (priprava): Janja Božič Marolt

Brainstorming skupine ASEF štipendistov za pripravo vprašanj za ASEF Zgodbo, ki bo potekala oktobra. Tokrat bomo vprašanja pripravili za intervju z Janjo Božič Marolt, ustanoviteljico in direktorico Mediane.