ASEF
Dogodki
Poročilo

ASEF BioX: Problematika prekomerne in nepravilne uporabe antibiotikov na mestu zdravljenja

Na marčevskem bralnem krožku BioX, ki je potekal v sredo, 20. 3. 2024, se nam je pridružila Simona Gričar, ASEF štipendistka generacije 2023. Predstavila nam je problematiko prekomerne oziroma nepravilne uporabe antibiotikov na mestu zdravljenja.

Eno od problematičnih področji predstavlja protimikrobna odpornost mikroorganizmov, med katere spadajo tudi bakterije, odporne na β-laktamske antibiotike. Trenutni zlati standard testiranja protimikrobne občutljivosti je precej dolgotrajen (1–7 dni) in vodi v empirično predpisovanje zdravil pred znanimi rezultati testa. Li in sod. (2024) so se odločili preučiti učinkovitost in natančnost diagnostičnega senzorja BSV (»β-lactamase subtype visualization«), ki je v primerjavi z dosedanjim testom protimikrobne občutljivosti precej hitrejša (traja  približno 3h) metoda in bi lahko omogočila hitrejšo izbiro ustreznega antibiotika glede na rezultate testa na mestu zdravljenja.

Določanje protimikrobne odpornosti z diagnostičnim senzorjem temelji na razvrščanju okužbe v različne skupine glede na izkazano odpornost na β-laktamske antibiotike. Razvrščanje mikroorganizmov v omenjene skupine poteka preko določanja pozitivne reakcije vzorca s štirimi različnimi molekulami (cepitev vezi v molekuli). Rezultati so pokazali, da je uporaba senzorja BSV bolj točna za določanje terapije v primerjavi z empiričnim predpisovanjem zdravil. Vendar je metoda določanja protimikrobne odpornosti s pomočjo diagnostičnega senzorja BSV zaenkrat še v raziskovalni fazi, ravno tako si raziskovalci prizadevajo razviti tudi senzor za določanje glivičnih okužb. Omenjena metoda ima tudi komercialni potencial in bi lahko omogočila bolj natančno predpisovanje antibiotikov tudi v ustanovah, ki nimajo dostopa do PCR/NGS/MS in podobnih naprav, s katerimi lahko bolj specifično določamo različne vrste mikroorganizmov.

Po predstavitvi je sledila debata o aktualni problematiki in možnosti množične uporabe takšnega senzorja v prihodnosti.

Vir: Li W., Li J., Xu H., Gao H., Liu D. 2024. Rapid and visual identification of β-lactamase subtypes for precision antibiotic therapy. Nature Communications: 15(1), 719, https://doi.org/10.1038/s41467-024-44984-y

ASEF BioX Štipendisti ASEF