Generacija 2021

Staresinic Claire Nicole

Claire Staresinic je študentka četrtega letnika dodiplomskega študija na Univerzi Severne Karoline v Chapel Hillu, kjer študira dvojno smer psihologija in nemščino z manjšo biologijo. Naslednji korak k psihiatrinji bo naredila tako, da se bo maja prijavila na medicinsko fakulteto. Claire je navdušena nad povečanjem dostopa do oskrbe za duševno zdravje ter zdravljenjem in destigmatizacijo

Morrison Jillian

Jillian Morrison je absolventka tretjega letnika na univerzi DePaul v Chicagu v Illinoisu in diplomirala bo iz politologije s koncentracijo mednarodne politike in mladoletniki iz francoščine in muzejskih študij. Pred ASEF je Jillian porabila veliko časa za učenje o različnih političnih sistemih po svetu in ustreznih sodobnih političnih teoretikih. Marca 2021 je predstavila svoj raziskovalni