ASEF
ASEF Zgodba

ASEF Zgodba (Priprava): Dr. Gregor Kosec

Brainstorming skušine ASEF štipendistov za pripravo vprašanj za zgodbo ASEF, ki bo novembra. Tokrat bomo pripravili vprašanja za razgovor z dr. Gregorjem Kosecem, vodjo raziskav in razvoja pri Acies Bio.